14 بهمن 1391 @ 10:25 ب.ظ

سرهنگ 2


هوا دونفرست. اما دو نفر غصه دار دو نفر غمگین ، وقتی که از چیز هایی که واسه هیچکی نمشه گفت برای تو میگم ، دلم اروم تره ، سبک تره ، دلم به یاد اون قدیم ها افتاد به اون حرف های تو ارامگاه سعدی ...


دلم به یه مش خاطره خوشه ... اما دوسشون دارم سرهنگ .


بت مسیج دادم که منو فالو کنی که نبودی ، بعد از فرط نبودنت امدم یه sاجست بت دادم اما حیف نمی بینی ولی عکسشو گذاشتم که بگم .....


http://parkanet.persiangig.com/sarhang2.JPG


http://parkanet.persiangig.com/sarhang.JPG