9 اردیبهشت 1392 @ 01:36 ب.ظ

اردیجهنم 2

ما خیلی وقته رفتیم  ، همین جاییم چند تا مغازه اون طرف تر .....