16 خرداد 1392 @ 02:50 ب.ظ

بد کرده

در نگاهت مانده چشمم ، از تو دارم یادگاری سردی این بوسه را پیوسته بر لب