X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
11 دی 1392 @ 02:11 ق.ظ

سال ها بعد

چگونه تو را فراموش کنم
اگر تو را فراموش کنم
باید
سال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام
فراموش کنم
دریا را فراموش کنم
و کافه‌های غروب را
باران را
اسب‌ها و جاده‌ها را
باید
دنیا را
زندگی را
و خودم را نیز فراموش کنم
تو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای!

رسول یونان