21 بهمن 1392 @ 03:39 ق.ظ

خیلی چیزا را نمیشه بگی

دلم گرفته و تو سخت ترین از نقطه زندگی دارم دست و پا میزنم .