29 مرداد 1393 @ 08:17 ب.ظ

پارسال اخرین مرداد ایرانی بود

پارسال همین موقع ها بود ، از امروزم امدم خوب و قوی باشم اما دادگاهخ تهران رید به اصابمون ...