8 شهریور 1393 @ 06:27 ب.ظ

شهریور 1392 قبل مهاجرت - یکشنبه 21 تیر 93

از امروز سعی میکنم خوشخط تر بنویسم ، امروزرو خوب شروع کردم چون اس ام اس یوهاها تو دیدم ، بانک بودی ، پیش اون ریس بانک بی سامان ...

دلم بات بعد حرفاش راحت تر شد حس بهتری دارم  ، ظهر از رفتنت خوشحال بودم و لی باز از تنها بودن باز ترسیدم ....


س یه طوری نشه هی سو فار بشه من باشم و تو نباشی ، فاصله بیوفته ، از دیشب منتظر برگشتنمتم ، شکیبی میکنم ، غریبی هم نمی کنم ..


پ ن :


برات بهتراین آرزو ها رو دارم

5:23 عصر

وایبرت از 1:24 اف هست

فکرکنم خوابیدی


تا ته قصه چه پیدا و پنهون باهاتم ، اون گل آبی  را ازش نگهداری کن دور نندازش ...