10 آذر 1391 @ 12:51 ب.ظ

بعضی زخمها هست
!که هر روز صبح ، باید روشون رو باز کنی ، نمک بپاشی
 ..تا یادت نره
!! دیگه سراغ ِ بعضی آدما نبــــــــاید رفت ...


مثل یخ های قطب این جدایی شاید که طاقت نیارم