12 خرداد 1392 @ 02:36 ق.ظ

بعد مدت ها

 روز مره :


خرداد بد ، نه های فراوان ، بیمارستان سعدی و بستری و بستری و با این همه درد تو هم نیامدی و خرداد هم تمام شد ، خرداد ماه تو بود .